Klienti

Toms ĀbeleLattelecom Mārketinga dienesta direktors:
 
Lattelecom dienas bija nozīmīgs izaicinājums gan organizatoriem, gan arī kinoteātrim, jo vēlējāmies saviem klientiem sniegt jaunus iespaidus, atraktīvi caur kino izstāstot, kā strādā telekomunikāciju un tehnoloģiju pakalpojumi. Esam gandarīti, ka mums visiem kopā izdevās noorganizēt pasākumu labā līmenī, neskatoties uz maziem negaidītiem „pārsteigumiem”, kas iezogas ikkatrā pasākumā, un mums bija iespēja pārliecināties par kinoteātra personāla operatīvo un profesionālo reakciju neparedzēto situāciju gadījumos. Mēs sakām paldies kino Forum Cinemas un Pirmās Līnijas komandai par atbalstu Lattelecom dienu organizēšanā! Tās bija līdz šim labākās Lattelecom dienas!  
 
 
Gita Pāvule,  LR Ekonomikas ministrijas Tūrisma nodaļa
Norises vieta ir viena no pasākuma veiksmes atslēgām. Latvijas Tūrisma forumam 2011 tika izvēlēta ikgadējam pasākumam neierastas telpas – Multikino. Kinoteātris kā konferenču telpa ir interesants un atraktīvs risinājums, ja ir vēlme pēc netradicionālām telpām, bet ar atbilstošām tehniskā nodrošinājuma iespējām. 98,4% foruma apmeklētāju pasākuma organizācijas kvalitāti novērtēja kā ļoti labu vai labu, un šī teicamā rezultāta sasniegšanu veicināja arī sadarbība ar Pirmo Līniju, kuras darbinieku atvērtība un efektīvā jautājumu risināšana bija liels atbalsts pasākuma veiksmīgai īstenošanai.